เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วยคัดกรอง COVID-19

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นเครื่องบันทึกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการลงเวลาแทนกัน คำนวณเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างได้ถูกต้อง  และสามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบการควบคุมปิดเปิดของประตูองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มระบบความปลอดภัยให้แก่องค์กร และปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโดรโควิด-19 ที่ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมินี้ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ และป้องกันพนักงานผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินเกณฑ์จะไม่สามารถสแกนผ่านประตูเข้าไปปฏิษัทงานได้ ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง Admin ถึงความผิดปกติของพนักงานรายนั้น  และจะช่วยป้องกันการเข้าไปแพร่เชื้อระบาดภายในองค์กรนั้นได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดิมๆ นอกจากนี้การบันทึกเวลาผ่านและการสแกนใบหน้า ยังสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกับพนักงานผู้อื่นได้อีกด้วย

Categories: , , Tag:

Description

Benefits & Advantages

 

 

Product Size and Support USB driver download temperature test records and attendance reports

Product Specifications

 

Additional information

Brochure

https://www.integratedsecurity.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Brochure.pdf

Manual

https://www.integratedsecurity.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Manual.pdf

คู่มือภาษาไทย

https://www.integratedsecurity.co.th/wp-content/uploads/2020/04/คู่มือการใช้เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณ.pdf

Integrated Security Engineering

311 Moo 1 Chang Akat Uthit Rd. Sikan Don Muang Bangkok, 10210

Phone: +66 2026-6157, +66 2929-6290-2