การบริการบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาระบบอัคคีภัย

บริษัทฯ รับบริการตรวจเช็ด บำรุงรักษา ความพร้อมในการทำงานของระบบอัคคีภัย ได้ตามรอบระยะเวลา และจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ด พร้อมกับระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหาในระบบ และแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ เพื่อที่จะให้ระบบทำงานได้ปกติอย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้คำ ปรึกษาแนะนำในระบบอัคคีภัยโดยทีมงานวิศวกร ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงแบบครบวงจร ดังนี้

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษา Fire Pump & Sprinkler System

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษา Fire Alarm control Panel

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษา Cirrus Pro

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษา Fire Hore Cabinet

 • ตรวจเช็ด, ทดสอบ และการบำรุงรักษา Jockey Pump

 • ตรวจสอบระบบ Preaction

 • ตรวจสอบระบบการไหลของน้ำในระบบชิลเลอร์การ์ดด้วยเครื่องอัลตร้าเซอร์วิส

 • บริการทำความสะอาด และเติมน้ำยาถังดับเพลิง

  • Novec 1230

  • FM-200

  • Carbon Dioxide

  • Naf S125

  • Halon 1301

 • ให้การอบรมในระบบอัคคีภัย

 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการติดตั้งในระบบอัคคีภัย และแจ้งเหตุไฟไหม้