ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซธรรมชาติ IG-100 (Inert Gas Suppression System)

ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซธรรมชาติ IG-100 (Inert Gas Suppression System) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ROTAREX

Category:

Description

ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซธรรมชาติ IG-100 (Inert Gas Suppression System) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ROTAREX

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • เป็นระบบดับเพลิงด้วยก๊าซธรรมชาติชนิดสารสะอาดด้วยก๊าซไนโตรเจน สามารถใช้ดับเพลิงได้ ราคาประหยัด และ สามารถหาบรรจุได้ง่าย
 • มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ขณะฉีด (Pressure Regulator)อย่างต่อเนื่องคงที่ 40-60 Bar เพื่อป้องกันไม่เกิดอันตรายระหว่างฉีดก๊าซดับเพลิงออกมา
 • ระบบดับเพลิงสามารถสั่งงานได้ทั้ง Manual และ Electric
 • สามารถใช้ท่อเหล็กขนาดเล็ก และความหนาของผนังท่อน้อยลงได้
 • เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมโดยค่า O.D.P.=0 และค่า G.W.P.=0
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากลเช่น UL Listed, VDS

เหมาะสำหรับติดตั้ง

 • ห้อง Data Center

 • ห้อง UPS

 • ห้อง MDB

 • ห้อง Server

 • ห้อง Battery

 • ห้อง Simulators

 • ห้อง Control

 • Document Storage

 • ฯลฯ

Title

Integrated Security Engineering

311 Chang Akat Uthit Rd., Don Muang, Don Muang, Bangkok, 10210

Phone: +66 2929-6290-2

Go to Top