ร่วมงานกับ I.S.E

ISE กำลังมองหาบุคคลากรทีมีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ISE

สามารถส่งประวัติการทำงาน, ตำแหน่ง, คุณวุฒิ, ประสบการณ์, ทักษะภาษา มาได้ที่ isegroup@truemail.co.th, 02-026-6157

เปิดรับสมัคร