ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส (FM-200® Fire Suppression System)

FM-200® is the clear choice for a fast, clean fire protection agent. Introduced as a Halon replacement in 1993, it quickly gained acceptance as the world’s leading clean gaseous fire extinguishing agent. When it comes to fire protection, there can be no compromise.

Category:

Description

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส (FM-200 Fire Suppression System) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Kidde Fire Systems

คุณสมบัติของระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส (FM-200 Fire Suppression System)

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สะอาด ปลอดสารพิษ และปลอดภัยโดยใช้สารเคมีชนิด HFC-227ea เป็นสารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร FM-200 ที่เป็นก๊าซสังเคราะห์ สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน 10 วินาที เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน
 • สารดับเพลิงมีค่าความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน
 • ไม่ทำลายชั้นโอโซน โดยค่า D.P. . ( Ozone Depletion Potential ) = 0 และค่า G.W.P ( Global Warming Potential ) = 3500
 • สารดับเพลิงมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง ซึ่งใช้ตัวถังบรรจุที่น้อยกว่า สามารถทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บถังบรรจุ
 • ระบบสามารถสั่งงานได้ทั้งแบบ Electric และ Manual
 • ในกรณีที่ใช้ระบบแบบ 50 Bar นั้นจะทำให้ตัวถังบรรจุและท่อที่ใช้มีขนาดเล็กลง เดินท่อได้ไกลขึ้นกว่าปกติ (3X more than standard 25 bar systems) ตลอดจนสามารถทำ Multizone Systems ได้
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves, USCG Approved, EPA Listed

เหมาะสำหรับดิตตั้ง

 • ห้อง Server

 • ห้อง Data Center

 • ห้องควบคุม

 • ห้อง UPS

 • ห้องไฟฟ้า

 • พิพิธภัณฑ์

 • ห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ

 • ห้อง MDB

 • ห้อง Simultors

 • Document Storage

 • ฯลฯ

FM-200® is the clear choice for a fast, clean fire protection agent. Introduced as a Halon replacement in 1993, it quickly gained acceptance as the world’s leading clean gaseous fire extinguishing agent. When it comes to fire protection, there can be no compromise.

How does it work?

FM-200® extinguishes fire via a combination of chemically based fire inhibition and cooling. It is environmentally acceptable, safe to use with sensitive equipment, fast-acting, efficient and effective.

FM-200 is used in total flooding fire suppression systems. It is stored in steel containers, and is super-pressurized with nitrogen to aid in expelling the agent. The discharge time is 10 seconds or less. The maximum fill density ofthe agent storage is 70 lb./ft3.

Features
 • Non-Ozone Depleting
 • Safe for Total Flooding of Occupied Spaces
 • Clean — No Residue to Clean Up
 • Non-Damaging to Hazard Contents
 • Fast Acting
 • Active Fire Suppression Agent
 • UL Component Recognized
 • FM Approved
Typical Physical Properties
Chemical formula CF3;CHFCF3
Molecular weight 170.03
Boiling point @ 1 atm -16.4°C (2.6°F)
Freezing point -131°C (-204°F)
Critical Temperature 101.7°C (215.1°F)
Critical Density 621 kg/m³ (38.76 lb/ft³)
Critical Pressure 422 PSIA (29.0 bar absolute)
Critical Volume 0.0258 cu.ft./lb. (1.61 L/kg)
Ozone Depletion Potential 0


 • Chemical formula: CF<sub>3</sub>;CHFCF<sub>3</sub>
 • Molecular weight: 170.03
 • Boiling point @ 1 atm: -16.4°C (2.6°F)
 • Critical Density: 621 kg/m³ (38.76 lb/ft³)³
 • Critical temperature: 101.7°C (215.1°F)

Title

Integrated Security Engineering

311 Chang Akat Uthit Rd., Don Muang, Don Muang, Bangkok, 10210

Phone: +66 2929-6290-2

Go to Top