ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (NOVEC 1230 Fire Suppression System)

ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด  ( NOVEC 1230 Fire Suppression System ) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Kidde Fire Systems

Novec 1230 fluid is a highly efficient fire extinguishant that can be used for flooding applications in engineered and pre-engineered systems. It is ideal for special hazards: spaces where the continuous operation of high-value equipment is paramount. Examples include: telecommunication switch rooms, computer and electronic control rooms, hazards aboard ships and critical military applications such as vehicle engine and crew bay protection. It is also ideal for environments such as libraries, cultural facilities, storage rooms, archives and museums, where valuable items must not be damaged by a fire extinguishing agent.

Category:

Description

ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด  ( NOVEC 1230 Fire Suppression System ) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Kidde Fire Systems

Large System

Large System Short Run
Large System Long Run

Medium System

Medium System Short Run
Medium System Long Run

Small System

Small System Short Run
Small System Long Run

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สาร NOVEC 1230  สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาที เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน
 • สารดับเพลิงมีค่าความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน
 • ไม่ทำลายชั้นโอโซน โดยค่า D.P.  ( Ozone Depletion Potential ) = 0 และค่า G.W.P ( Global Warming Potential ) = 3500
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves, USCG Approves, EPA Listed

เหมาะสำหรับติดตั้ง

 • ห้อง Server

 • ห้อง UPS

 • ห้องเก็บเอกสารสำคัญ

 • Document Storage

 • ห้อง Data Center

 • ห้องไฟฟ้า

 • ห้อง MDB

 • ฯลฯ

 • ห้องควบคุม

 • พิพิธภัณฑ์

 • ห้อง Simultors

 

Novec 1230 fluid offers a long-term, sustainable technology that has the greatest margin of safety, the lowest GWP for chemical clean agent alternatives, and zero ozone depletion potential.

What is Novec 1230 fluid?

Novec 1230 fluid is a fluoroketone – a proprietary 3M technology that offers a number of important advantages over conventional halon replacements.

How does it work?

Extinguishing via its cooling effect, Novec 1230 fluid works as a gas, yet it is a liquid at room temperature. Because it is not packaged under pressure, Novec 1230 fluid has unique shipping and handling advantages over high pressure alternatives. Also, systems using Novec 1230 fluid allow for more efficient use of space compared to inert gas systems.

Chemical formula CF3;CF2C(O)CF(CF3😉2
Molecular weight 316.04
Boiling point @ 1 atm 49.2°C (120.6°F)
Freezing point -108°C (-162.4°F)
Density, sat. liquid, 25°C 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft³)
Density, gas @ 1 atm, 25°C 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft³)
Specific volume @ 1 atm, 25°C 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)
Liquid viscosity @ 0°C/25°C 0.56/0.39 centistokes
Heat of vaporization @ BP 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)
Solubility of H2O in Novec 1230 fluid >0.001% by wt.
Vapor pressure @ 25°C 0.404 bar (5.85 psig)
Relative dielectric strength @ 1 atm (N2=1.0) 2.3

Typical Physical Properties (Not for specification purposes)

Title

Integrated Security Engineering

311 Chang Akat Uthit Rd., Don Muang, Don Muang, Bangkok, 10210

Phone: +66 2929-6290-2

Go to Top