พิธีประกาศรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2015 โดยบริษัท SCG มอบให้แก่ บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด